Władze Oddziału

Zarząd Oddziału

1/  Robert Makuch            – Prezes

2/  Dorota Maj                   – Sekretarz

3/  Krzysztof Rogowski  – Skarbnik

4/  Agata Pacholczyk       – Członek

5/  Sławomir Kąkol          – Członek

6/  Marek Kostrzewa       – Członek

7/ Jacek Kucki                   – Członek

 

Komisja Rewizyjna

1/ Tomasz Chojnacki         – Prezes

2/ Teresa Czyż                     – Wiceprezes

3/ Małgorzata Pilarczyk  – Sekretarz