Wycieczka do Kaliningradu

Klub Turystyki Krajoznawczej ma w programie imprez na rok 2013 wycieczkę do Kaliningradu i Swietłogorska. Wycieczka ta ma pewne ograniczenia w zakresie uprawnień uczestników do przekraczania granicy z Rosją. Wycieczkowicze muszą posiadać aktualny (jeszcze co najmniej 6 miesięcy) paszport oraz „zezwolenie na przygraniczny ruch”. Do „zezwolenia” niezbędne jest aktualne zdjęcie paszportowe i oprócz opłaty w wysokości 128 zł potrzeba 3 tygodnie oczekiwania na ten dokument. Zezwolenia na przekraczanie granicy z Rosją należy załatwiać w Olsztynie przy ulicy Dąbrowszczaków 18. Należy tam się zgłosić z aktualnym paszportem i zdjęciem paszportowym.

W związku z powyższym biuro PTTK od 20 maja (w poniedziałki i czwartki) będzie zapisywać osoby chętne na wyjazd do Kaliningradu. Przy zapisie będziemy notować nr paszportu wraz z zezwoleniem na przekraczanie granicy.

Jeśli zbierze się grupa 25 – 30 osób, to wycieczka odbędzie się pod koniec czerwca i będzie kosztować ok 100 zł (jeśli będzie 1-dniowa). Dodatkowych informacji można zasięgnąć w biurze PTTK lub pod nr 606-38-90-37.

Informacje dla grupy wyjeżdżającej do Łeby

Zbiórka uczestników wycieczki będzie miała miejsce tradycyjnie przed biurowcem głównym 3 maja o godz. 7:30.  Pierwszym miejscem, które będziemy zwiedzali będzie „Dom do góry nogami” w Szymbarku na Kaszubach.  Szymbark jest oddalony od Olsztyna o ponad 200 km.  Po zwiedzeniu „Domu” jedziemy do Łeby (jeszcze ok. 80 km).  Tam zostaniemy zakwaterowani i zjemy obiadokolację. To będzie nasz pierwszy posiłek zapewniony przez organizatora. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr-em telefonu 606-38-90-37.

XIII Zjazd Oddziału przeszedł do historii

XIII Zjazd naszego Oddziału odbył się zgodnie z ustaloną wcześniej datą (17.04.2013).  W Zjeździe wzięli udział wybrani wcześniej delegaci oraz zaproszeniu goście. Zarząd Główny PTTK prezentował Maciej Grzemski, a dyrekcję fabryki Dyrektor d/s Personalnych Piotr Konopka.

W czasie Zjazdu zostały przedstawione sprawozdania z działalności statutowej, organizacyjnej i finansowej za ubiegłą kadencję. Odbyła się dyskusja oraz wybory. Skład Zarządu Oddziału oraz Zakładowej Komisji są zawarte w zakładce „Władze Oddziału”

XIII Walny Zjazd Oddziału PTTK

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, jutro, tj. 17.04.2013 o godz. 14:30  w Sali Tradycji odbędzie się XIII Walny Zjazd naszego Oddziału. Przypominam, że na tym Zjeździe zostaną wybrane nowe władze Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału.  Zostaną też przedstawione sprawozdania statutowo-finansowe z działalności Oddziału w poprzedniej kadencji. Delegaci poszczególnych klubów będą mogli wziąć udział w dyskusji podsumowującej działalność turystyczną oraz zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Gośćmi Zjazdu będą  przedstawiciele Zarządu Głównego, Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK  oraz przedstawiciele Dyrekcji Michelin Polska SA.

Krajoznawcy jadą do Łeby

Wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego z atrakcjami Kaszub  (03 – 05 maja 2013r.)

 Klub Turystyki Krajoznawczej organizuje 3-dniową wycieczkę do Łeby w dniach  03 – 05 maja br.

 Koszt wycieczki 200 zł od osoby. W ramach opłaty organizator zapewnia:

 • przejazd autokarem
 • 2 noclegi w Domu Turysty w Łebie (pokoje 2-osobowe)
 • 2 śniadania i 2 obiadokolacje
 • bilety wstępu do „Domu do góry nogami” w Centrum Promocji Kaszub w Szymbarku (Szymbark  jest miejscowością, którą odwiedzimy w drodze do Łeby)
 • zwiedzanie Łeby z przewodnikiem
 • rejs statkiem w morze
 • ruchome wydmy (przejazd na wydmy i z powrotem melexami)
 • wizyta w Sea Park w Sarbsku (m.in. pokaz karmienia fok)
 • zwiedzanie wyrzutni rakiet (?)  (jeśli wystarczy pieniędzy).

Uwaga: program jest ramowy i może ulec zmianom (raczej niewielkim!).

Ponadto możliwe są imprezy fakultatywne (za dodatkową opłatą) takie jak:

 • Zwiedzanie Parku Dinozaurów (bilet wstępu 25 zł od osoby)
 • Seans w kinie 5D w Sea Parku (bilet wstępu 10 zł od osoby)

Zgłoszenia chętnych wraz z opłatą będą przyjmowane w biurze PTTK  w poniedziałek 8-go kwietnia w godz. 13:00 – 16:00.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 606 389 037 (Krystyna Przekwas – organizatorka wycieczki) lub w biurze PTTK, tel. 4498.

Wycieczka do Warszawy

Klub Turystyki Krajoznawczej organizuje w dniu 13.04.2013 wycieczkę do Warszawy. W programie: zwiedzanie Stadionu Narodowego oraz udział w spektaklu teatralnym w Teatrze Narodowym.  Sztuka to: „Bezimienne Dzieło”  Witkacego  w reżyserii Jana Englerta. Koszt wycieczki:  85 zł od osoby.

Zapisy, wraz z wpłatami odbywać się będą w biurze PTTK (Budynek Rekrutacji) w dniu 11.03.2013  w godz. 13:00 – 16:00.  Kolejność wpłat będzie decydować o uczestnictwie w wycieczce.

Organizatorem wycieczki jest Ewa Ochnik.

 

 

Krajoznawcy po wyborach

Krajoznawcy już w nowym składzie

W czasie Walnego Zebrania Klubu Krajoznawców wybrano nowy 4-osobowy zarząd:

Krystyna Przekwas została Prezesem
Irena Kazanowska – Sekretarzem
Stefania Zdanowicz – Skarbnikiem
Tadeusz Jóźwicki – Członkiem Zarządu

Ponadto wybrano 6 delegatów na Zjazd Oddziału PTTK. Są to: Andrzej Januszkiewicz, Ewa Ochnik, Krystyna Przekwas, Beata Serdyńska, Maria Słaba i Janina Zyborowicz.

Walne Zebranie Klubu Krajoznawców

WALNE ZEBRANIE KLUBU KRAJOZNAWCÓW O/Z PTTK
przy MICHELIN POLSKA S.A.

odbędzie się w dniu 23 stycznia (środa) o godz. 15:00 (I termin) lub 15:30 (II termin) w budynku Centrum Rekrutacji Michelin – pok. Nr 12 (Olsztyn, ul. W.Leonharda 9).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza oraz przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji mandatowej.
4. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
5. Powołanie Komisji skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie z działalności Klubu za lata 2009 – 2012.
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
8. Wybory nowych władz Klubu.
9. Wybory delegatów na Walny Zjazd Oddziału PTTK.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Podjęcie uchwał.
12. Zakończenie Walnego Zebrania.

Informacja została przekazana przez Prezesa Klubu Krajoznawców – p. Ewę Ochnik

XVIII Walny Zjazd PTTK

Zarząd Główny podjął uchwałę w sprawie zwołania XVIII Walnego Zjazdu PTTK. Zjazd ten ma się odbyć we wrześniu 2013 roku. W tym celu należy przeprowadzić kampanię wyborczą w oddziałach, klubach i kołach.

Zatem czeka nas wszystkich trochę dodatkowych zajęć…

Zarząd naszego Oddziału Zakładowego już podjął Uchwałę w sprawie zwołania XIII Zjazdu Oddziału i rozpoczęcia kampanii wyborczej. Z Uchwały wynika, że postanowiono przeprowadzić kampanię wyborczą zgodnie z wymaganymi przez Zarząd Główny dokumentami.
Kampania sprawozdawczo-wyborcza ma zostać przeprowadzona w Klubach Oddziału do 31 stycznia 2013 r. Dokumentacja z przeprowadzonych zebrań musi być dostarczona do biura Oddziału do 15 lutego 2013.
Uchwalono, że XIII Zjazd Oddziału odbędzie się 17 kwietnia 2013 r. o godz. 14:30.
Zarząd Oddziału zaproponował również ilość mandatów dla delegatów na Walny Zjazd. Zgodnie z przyjętym kluczem wyborczym (1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 5 członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską PTTK wg aktualnego stanu) przyjęto następujący podział mandatów:
• Klub Turystyki Żeglarskiej – 14 mandatów
• Klub Turystyki Górskiej – 4 mandaty
• Klub Turystyki Krajoznawczej – 6 mandatów
• Klub Turystyki Kajakowej – 4 mandaty

W czasie ostatniego posiedzenia Zarządu Oddziału dyskutowano również o tym, że w skład Zarządu powinni wchodzić przedstawiciele wszystkich klubów (minimum 1 przedstawiciel każdego klubu z prawem głosu). Powodem tej dyskusji był skład obecnego Zarządu, gdzie nie ma np. przedstawiciela Klubu Krajoznawców (są oni zapraszani na posiedzenia, ale nie mają prawa do głosowania). Zapraszani przedstawiciele Klubów mają nadzieję, że to się zmieni w wyniku najbliższej kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

Wyjazd Klubu Krajoznawców do Teatru Wielkiego

Klub Krajoznawców wyjeżdża do Teatru Wielkiego w Warszawie. Będziemy oglądać operę Giacomo Pucciniego „Madame Butterfly”
Wyjazd grupy zaplanowany jest na godz. 12:00 w sobotę 1 grudnia br., a powrót po spektaklu (czyli po północy).
Autokar, jak zwykle, będzie podstawiony przed biurowcem głównym fabryki „Michelin”.