Strona Klubu Żeglarskiego „KLAR”

 

 

 

 

                             G R A F I K      R E J S Ó W    

 

                                                                                       

 

                                   M O R C H

Uczestnicy MORCH 2019

Uczestnicy MORCH 2019

 

 

 

  Imprezy   Szantowe

Imprezy   Szantowe własne                             Imprezy  Galerii   SOWA

                         

 

 

Śpiewanki  Olsztyńskie

Piosenka turystyczna


 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFIK REJSÓW 2023

Międzyzakładowe regaty pracowników Michelin w klasie OMEGA 2023

Jednostki pływające KŻ „KLAR”

IMPREZY SZANTOWE KŻ KLAR

TEST nowego grafika

 

 

G R A F I K P Ł Y W A Ń 2 0 2 4

MORCH

GRAFIK REJSÓW 2024

T E CH N I C Z N Y