browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Klub Żeglarski – Walne Zebranie Członków 2011

Posted by on 24 maja 2011

Zarząd Klubu Żeglarskiego „KLAR” OZ PTTK przy Michelin Polska S.A.

serdecznie zaprasza wszystkich Klubowiczów

na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w czwartek 07.04.2010 o godz. 18.00 w pubie TORTUGA przy ul.Pieniężnego 15

http://www.tawernatortuga.pl/index.php/namiar.html

PROGRAM

 

– Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2010

– Sprawozdanie finansowe za rok 2010

– sprawozdanie komisji rewizyjnej

– zatwierdzenie harmonogramu pływań na sezon 2011

– informacja komandora technicznego o stanie technicznym floty i rekrutacja na prace bosmańskie

– powołanie nowej załogi regatowej

– sprawy różneKomandor Klubu

Andrzej Fuszara

tel. 3604

Comments are closed.