JUBILEUSZOWY SPŁYW KAJAKOWY „KORMORAN 2015”

I. Organizator:

 * Klub Turystyki Kajakowej   OZ PTTK przy MICHELIN   POLSKA S.A.

współorganizatorzy:

*        MICHELIN POLSKA S.A.,

*        Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego  i Ceramicznego w Polsce

*        Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Chemik”  przy MICHELIN POLSKA S.A.

*        Komisja Międzyzakładowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”   MICHELIN POLSKA S.A.

 

II. Kierownictwo Spływu

 

Komandor                                                      – Tadeusz Blicharski

Logistyk                                                          – Bogdan Kobyliński

Pilot                                                                 – Piotr Skrzetuski

Zamykający spływ/szkutnik                       – Krzysztof Knapp

I-sza pomoc medyczna                                 – Leokadia Pleśniar

 

III. Termin i trasa Spływu:

1) termin:               od  13 czerwca do 20 czerwca 2015 roku;

2) trasa:                  rzeka Krutynia, od Sorkwit do Mikołajek;

3) długość trasy:    ok. 100 kilometrów

 

IV. Ramowy program Spływu:

 

Program może być korygowany, w zależności od sytuacji atmosferycznej i nieprzewidzianych zdarzeń.

Sobota  13.06.2015 r. 

 • od godz. 1200  –    przyjmowanie uczestników spływu w Sorkwitach (Stanica Wodna PTTK w Sorkwitach; ul. Zamkowa 13

Niedziela  14.06.2015 r.  – I etap (16 km) Sorkwity – Bieńki (Stanica Wodna PTTK)

 • od godz. 930                    –          pobieranie sprzętu pływającego
 • godz. 1100             –          uroczyste otwarcie spływu
 • godz. 1200            –          wypłynięcie Pilota na trasę spływu
 • godz. 1230                        –          wypłynięcie Zamykającego spływ, odjazd samochodu z bagażami

Poniedziałek  15.06.2015 r. – II etap (24 km) Bieńki – Spychowo (EKO-STANICA)

 • godz. 1100      –      wypłynięcie Pilota na trasę spływu
 • godz. 1200     –      wypłynięcie Zamykającego spływ, odjazd samochodu z bagażami

Wtorek  16.06.2015 r. – Spychowo ((EKO-STANICA)

 • Dzień relaksu (konkurencje sportowe)

Środa  17.06.2015 r. – IV etap (30 km) Spychowo – Cierzpięta (Stanica Wodna)

 • godz. 1100      –      wypłynięcie Pilota na trasę spływu
 • godz. 1200      –     wypłynięcie Zamykającego spływ, odjazd samochodu z bagażami

Czwartek  18.06.2015 r. – IV etap (30 km) Cierzpięta – Nowy Most (SW PTTK)

 • godz. 1100      –      wypłynięcie Pilota na trasę spływu
 • godz. 1200      –     wypłynięcie Zamykającego spływ, odjazd samochodu z bagażami

Piątek  19.06.2015 r.  – V etap (7 lub 15 km) Nowy Most – Mikołajki (Ośrodek „WAGABUNDA” ul. Leśna 2)

 • godz. 1000            – wypłynięcie Pilota na trasę spływu
 • godz. 1030                – wypłynięcie Zamykającego spływ, odjazd samochodu z bagażami
 • godz.  1500                       –  zdawanie sprzętu pływającego (w Mikołajkach)
 • godz. 1830            – apel kończący spływ, rozdanie dyplomów i nagród
 • godz. 2000           – uroczysta kolacja, dyskoteka

 

Sobota  20.06.2015 r.  – Mikołajki – Rozwiązanie spływu

 

V. Warunki uczestnictwa

 

W Spływie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, posiadające dobry stan zdrowia i umiejętność pływania, osoby niepełnoletnie mogą płynąć pod prawną i fizyczną opieką osób dorosłych.

            Wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy BARDZO PILNIE przesłać na adres organizatorów:

Międzyzakładowy Związek Zawodowy „CHEMIK”  przy „MICHELIN-POLSKA” S.A

10-454 OLSZTYN      ul. Wł. Leonharda 9

z dopiskiem na kopercie:                   SPŁYW KAJAKOWY

lub mailem zwrotnym

            Po otrzymaniu zgłoszenia Komitet Organizacyjny Spływu powiadomi zgłaszających się o decyzji zakwalifikowania na Spływ.  Osoby zakwalifikowane muszą  do 30.04.2015 r. dokonać indywidualnie lub zbiorowo wpłaty wpisowego na konto:Międzyzakładowy Związek Zawodowy „CHEMIK” przy „Michelin Polska” S.A

City Bank Handlowy S.A. 13 1030 1582 0000 0008 5383 6001

Uwaga:

Na przekazie koniecznie adnotacja na odwrocie:„Wpisowe na Spływ Kajakowy „KORMORAN 2015”

Koszt wpisowego wynosi:

– dla pracowników Michelin oraz członków ich rodzin  – 200 zł /osobę

– dla innych uczestników dysponujących własnym sprzętem pływającym – 260 zł / osobę

– dla innych uczestników – bez własnego sprzętu pływającego : 320 zł / osobę

Osoby uprawnione do zniżek muszą ten fakt wyraźnie zaznaczyć w Karcie Zgłoszenia. Potwierdzenie wpłaty wpisowego prosimy zabrać ze sobą na Spływ.

VI. Sprzęt

Organizatorzy zapewniają sprzęt pływający, tj. kajak sztywny z wyposażeniem. Osoby używające własnego sprzętu pływającego muszą posiadać również niezbędne środki ratunkowe tj. kamizelki lub kapoki.

Każdy z uczestników musi posiadać własny, niezbędny sprzęt biwakowy (namiot, materac lub karimatę, śpiwór, itp.).

VII. Wyżywienie

Wyżywienie, za wyjątkiem kolacji na zakończenie Rejsu, uczestnicy przygotowują we własnym zakresie i na własny koszt.

VIII. Prawa i obowiązki uczestników

1. Uczestnikom spływu w ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:

–        ubezpieczenie NW,

–        pierwszą pomoc medyczną

–        pamiątki rejsowe (koszulka, znaczek)

–        pomoc szkutniczą,

–        uroczystą  kolację (z tańcami) w dniu zakończenia spływu,

–        transport sprzętu i bagażu osobistego samochodem ciężarowym na trasie spływu,

–        miejsce na polu namiotowym

2. Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:

a)    przedłożenia na prośbę organizatorów:

– dowodu tożsamości, – dowodu wpłaty opłaty rejsowej,

b)   przestrzegania zasad bezpieczeństwa na wodzie, bezwzględnego respektowania poleceń  kadry spływu,

d)     posiadania na sobie sprzętu ratunkowego w okresach niesprzyjających warunków atmosferycznych,

e)    dbania o sprawność i jakość sprzętu pływającego i ratunkowego,

f)    dbania o czystość na szlaku i miejscach biwakowania,

g)    nie nadużywania alkoholu,

h)   przestrzegania przepisów ochrony przyrody i ochrony przeciwpożarowej,

i)    zadośćuczynienia za szkody wyrządzone ludności, Państwu lub innym uczestnikom Rejsu,

j)    podporządkowania się wszystkim zarządzeniom Kierownictwa spływu.

W przypadku rażącego naruszania Regulaminu spływu i niepodporządkowania się zarządzeniom Kierownictwa, może nastąpić dyskwalifikacja uczestnika i usunięcie go ze spływu bez zwrotu wpisowego i innych kosztów.

IX. Postanowienia końcowe

1.     Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

2.    Organizatorzy spływu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty materialne uczestników.

3.    W wypadkach szczególnych Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania spływu w części lub całości. Kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz ewentualnych zmian programu (np. w związku z niekorzystną sytuacją atmosferyczną).

4.    W przypadku nie zgłoszenia się na spływ, bez uprzedniego powiadomienia Organizatorów (w terminie 21 dni przed rozpoczęciem) opłata wpisowa  nie będzie zwracana.

5.   W celu uniknięcia problemów z otrzymaniem świadczeń lekarskich w przypadkach ewentualnych zachorowań prosimy o zabranie ze sobą:

–        dokumentu stwierdzającego ubezpieczenie,

 DODATKOWE INFORMACJE:          Tadeusz  Blicharski – (692) 33-93-88     e-mail  :      transmak_olsztyn@wp.pl

                                                                       Agata Pacholczyk  4132   lub    501 427 473

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.