browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Klub Krajoznawców

Klub Krajoznawców

Jubileusz

18 maja 2018 r. spotykamy się w ” Trzcinowej Dolinie” z okazji jubileuszu 50 lecia działalności OZ PTTK Szczegóły i zapisy – Prezesi Klubów

Categories: Aktualności, Klub Krajoznawców, Klub Turystyki Rowerowej, Klub Żeglarski | Możliwość komentowania Jubileusz została wyłączona

PLAN IMPREZ TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZYCH Oddziału Zakładowego PTTK przy Michelin Polska SA sezon 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym planem imprez na rok 2018. Szczegóły w linku poniżej, oraz pod linkiem w nagłówku. Plan imprez 2018 r.

Categories: Aktualności, Klub Krajoznawców, Klub Turystyki Rowerowej, Klub Żeglarski | Możliwość komentowania PLAN IMPREZ TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZYCH Oddziału Zakładowego PTTK przy Michelin Polska SA sezon 2018 r. została wyłączona

Walne Zebranie Klubu Krajoznawców

WALNE ZEBRANIE KLUBU KRAJOZNAWCÓW O/Z PTTK przy MICHELIN POLSKA S.A. odbędzie się w dniu 23 stycznia (środa) o godz. 15:00 (I termin) lub 15:30 (II termin) w budynku Centrum Rekrutacji Michelin – pok. Nr 12 (Olsztyn, ul. W.Leonharda 9). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie zebrania. 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza oraz przyjęcie porządku obrad. 3. … Continue reading »

Categories: Aktualności, Klub Krajoznawców | Możliwość komentowania Walne Zebranie Klubu Krajoznawców została wyłączona

Nowa pani redaktor

Pozdrawiam  wszystkich  krajoznawców,  żeglarzy,  kajakarzy  i  „górali” Krystyna

Categories: Klub Krajoznawców | Możliwość komentowania Nowa pani redaktor została wyłączona