II Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Turystyki Rowerowej przy OZ PTTK Michelin Polska S. A

Odbyło się 19 listopada 2016 r wraz z zakończeniem sezonu w/w klubu. W zebraniu uczestniczyło 15 z 22  zapisanych do klubu członków. Po wysłuchaniu sprawozdania merytorycznego i finansowego odczytanego przez kol. Jarosława Romanowskiego, Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi. Zgodnie z decyzją Walnego Zebrania, w drodze tajnego głosowania na kadencję 2016-2020, wybrano nowy zarząd w składzie:
 
prezes- Jarosław Romanowski
wiceprezes Marek Kostrzewa
sekretarz Marcin Pawlikowski
W Komisji Rewizyjnej znaleźli się:
Anna Zera
Tadeusz Jóźwicki

W zebraniu uczestniczyli również jako goście Prezes  OZ
PTTK przy Michelin Polska S. A. –  kol. Krzysztof Rogowski oraz pełnomocnik do spraw rowerowych przy Prezydencie Olsztyna tzw.  Oficer Rowerowy – Mirosław Arczak. Mocą uchwały walnego zebrania w/w zaproszeni goście zostali Honorowymi członkami Klubu Turystyki Rowerowej przy OZ PTTK Michelin Polska S. A. 
Wszystkim dziękujemy za udział w walnym Zebraniu w/w klubu.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.