Walne Zebranie Klubu Krajoznawców

odbędzie się w dniu 13 grudnia o godz. 16:00 (I termin) lub 16:20 (II termin) w  Aquasferze przy ul. Piłsudskiego   (w sali restauracyjnej – przy wejściu, po prawej stronie)

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór  przewodniczącego i sekretarza oraz przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji mandatowej.
 4. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 5. Sprawozdanie z działalności Klubu za lata 2013 – 20016.
 6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 7. Powołanie Komisji Wyborczej.
 8. Zgłaszanie kandydatów do nowych władz Klubu oraz na delegatów na Zjazd Oddziału.
 9. Powołanie Komisji Mandatowej
 10. Przeprowadzenie wyborów (głosowanie tajne).
 11. Wolne wnioski i dyskusja.
 12. Propozycje działalności Klubu na rok następny.
 13. Podjęcie uchwał.
 14. Zakończenie Walnego Zebrania.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.