JUBILEUSZOWY SPŁYW KAJAKOWY „KORMORAN 2015”

I. Organizator:

 * Klub Turystyki Kajakowej   OZ PTTK przy MICHELIN   POLSKA S.A.

współorganizatorzy:

*        MICHELIN POLSKA S.A.,

*        Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego  i Ceramicznego w Polsce

*        Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Chemik”  przy MICHELIN POLSKA S.A.

*        Komisja Międzyzakładowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”   MICHELIN POLSKA S.A.

 

II. Kierownictwo Spływu

 

Komandor                                                      – Tadeusz Blicharski

Logistyk                                                          – Bogdan Kobyliński

Pilot                                                                 – Piotr Skrzetuski

Zamykający spływ/szkutnik                       – Krzysztof Knapp

I-sza pomoc medyczna                                 – Leokadia Pleśniar

 

III. Termin i trasa Spływu:

1) termin:               od  13 czerwca do 20 czerwca 2015 roku;

2) trasa:                  rzeka Krutynia, od Sorkwit do Mikołajek;

3) długość trasy:    ok. 100 kilometrów

 

IV. Ramowy program Spływu:

 

Program może być korygowany, w zależności od sytuacji atmosferycznej i nieprzewidzianych zdarzeń.

Sobota  13.06.2015 r. 

 • od godz. 1200  –    przyjmowanie uczestników spływu w Sorkwitach (Stanica Wodna PTTK w Sorkwitach; ul. Zamkowa 13

Niedziela  14.06.2015 r.  – I etap (16 km) Sorkwity – Bieńki (Stanica Wodna PTTK)

 • od godz. 930                    –          pobieranie sprzętu pływającego
 • godz. 1100             –          uroczyste otwarcie spływu
 • godz. 1200            –          wypłynięcie Pilota na trasę spływu
 • godz. 1230                        –          wypłynięcie Zamykającego spływ, odjazd samochodu z bagażami

Poniedziałek  15.06.2015 r. – II etap (24 km) Bieńki – Spychowo (EKO-STANICA)

 • godz. 1100      –      wypłynięcie Pilota na trasę spływu
 • godz. 1200     –      wypłynięcie Zamykającego spływ, odjazd samochodu z bagażami

Wtorek  16.06.2015 r. – Spychowo ((EKO-STANICA)

 • Dzień relaksu (konkurencje sportowe)

Środa  17.06.2015 r. – IV etap (30 km) Spychowo – Cierzpięta (Stanica Wodna)

 • godz. 1100      –      wypłynięcie Pilota na trasę spływu
 • godz. 1200      –     wypłynięcie Zamykającego spływ, odjazd samochodu z bagażami

Czwartek  18.06.2015 r. – IV etap (30 km) Cierzpięta – Nowy Most (SW PTTK)

 • godz. 1100      –      wypłynięcie Pilota na trasę spływu
 • godz. 1200      –     wypłynięcie Zamykającego spływ, odjazd samochodu z bagażami

Piątek  19.06.2015 r.  – V etap (7 lub 15 km) Nowy Most – Mikołajki (Ośrodek „WAGABUNDA” ul. Leśna 2)

 • godz. 1000            – wypłynięcie Pilota na trasę spływu
 • godz. 1030                – wypłynięcie Zamykającego spływ, odjazd samochodu z bagażami
 • godz.  1500                       –  zdawanie sprzętu pływającego (w Mikołajkach)
 • godz. 1830            – apel kończący spływ, rozdanie dyplomów i nagród
 • godz. 2000           – uroczysta kolacja, dyskoteka

 

Sobota  20.06.2015 r.  – Mikołajki – Rozwiązanie spływu

 

V. Warunki uczestnictwa

 

W Spływie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, posiadające dobry stan zdrowia i umiejętność pływania, osoby niepełnoletnie mogą płynąć pod prawną i fizyczną opieką osób dorosłych.

            Wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy BARDZO PILNIE przesłać na adres organizatorów:

Międzyzakładowy Związek Zawodowy „CHEMIK”  przy „MICHELIN-POLSKA” S.A

10-454 OLSZTYN      ul. Wł. Leonharda 9

z dopiskiem na kopercie:                   SPŁYW KAJAKOWY

lub mailem zwrotnym

            Po otrzymaniu zgłoszenia Komitet Organizacyjny Spływu powiadomi zgłaszających się o decyzji zakwalifikowania na Spływ.  Osoby zakwalifikowane muszą  do 30.04.2015 r. dokonać indywidualnie lub zbiorowo wpłaty wpisowego na konto:Międzyzakładowy Związek Zawodowy „CHEMIK” przy „Michelin Polska” S.A

City Bank Handlowy S.A. 13 1030 1582 0000 0008 5383 6001

Uwaga:

Na przekazie koniecznie adnotacja na odwrocie:„Wpisowe na Spływ Kajakowy „KORMORAN 2015”

Koszt wpisowego wynosi:

– dla pracowników Michelin oraz członków ich rodzin  – 200 zł /osobę

– dla innych uczestników dysponujących własnym sprzętem pływającym – 260 zł / osobę

– dla innych uczestników – bez własnego sprzętu pływającego : 320 zł / osobę

Osoby uprawnione do zniżek muszą ten fakt wyraźnie zaznaczyć w Karcie Zgłoszenia. Potwierdzenie wpłaty wpisowego prosimy zabrać ze sobą na Spływ.

VI. Sprzęt

Organizatorzy zapewniają sprzęt pływający, tj. kajak sztywny z wyposażeniem. Osoby używające własnego sprzętu pływającego muszą posiadać również niezbędne środki ratunkowe tj. kamizelki lub kapoki.

Każdy z uczestników musi posiadać własny, niezbędny sprzęt biwakowy (namiot, materac lub karimatę, śpiwór, itp.).

VII. Wyżywienie

Wyżywienie, za wyjątkiem kolacji na zakończenie Rejsu, uczestnicy przygotowują we własnym zakresie i na własny koszt.

VIII. Prawa i obowiązki uczestników

1. Uczestnikom spływu w ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:

–        ubezpieczenie NW,

–        pierwszą pomoc medyczną

–        pamiątki rejsowe (koszulka, znaczek)

–        pomoc szkutniczą,

–        uroczystą  kolację (z tańcami) w dniu zakończenia spływu,

–        transport sprzętu i bagażu osobistego samochodem ciężarowym na trasie spływu,

–        miejsce na polu namiotowym

2. Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:

a)    przedłożenia na prośbę organizatorów:

– dowodu tożsamości, – dowodu wpłaty opłaty rejsowej,

b)   przestrzegania zasad bezpieczeństwa na wodzie, bezwzględnego respektowania poleceń  kadry spływu,

d)     posiadania na sobie sprzętu ratunkowego w okresach niesprzyjających warunków atmosferycznych,

e)    dbania o sprawność i jakość sprzętu pływającego i ratunkowego,

f)    dbania o czystość na szlaku i miejscach biwakowania,

g)    nie nadużywania alkoholu,

h)   przestrzegania przepisów ochrony przyrody i ochrony przeciwpożarowej,

i)    zadośćuczynienia za szkody wyrządzone ludności, Państwu lub innym uczestnikom Rejsu,

j)    podporządkowania się wszystkim zarządzeniom Kierownictwa spływu.

W przypadku rażącego naruszania Regulaminu spływu i niepodporządkowania się zarządzeniom Kierownictwa, może nastąpić dyskwalifikacja uczestnika i usunięcie go ze spływu bez zwrotu wpisowego i innych kosztów.

IX. Postanowienia końcowe

1.     Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

2.    Organizatorzy spływu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty materialne uczestników.

3.    W wypadkach szczególnych Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania spływu w części lub całości. Kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz ewentualnych zmian programu (np. w związku z niekorzystną sytuacją atmosferyczną).

4.    W przypadku nie zgłoszenia się na spływ, bez uprzedniego powiadomienia Organizatorów (w terminie 21 dni przed rozpoczęciem) opłata wpisowa  nie będzie zwracana.

5.   W celu uniknięcia problemów z otrzymaniem świadczeń lekarskich w przypadkach ewentualnych zachorowań prosimy o zabranie ze sobą:

–        dokumentu stwierdzającego ubezpieczenie,

 DODATKOWE INFORMACJE:          Tadeusz  Blicharski – (692) 33-93-88     e-mail  :      transmak_olsztyn@wp.pl

                                                                       Agata Pacholczyk  4132   lub    501 427 473

Ponton z silnikiem dostępny na Bryzie

pontonZachęcam wszystkich członków klubu żeglarskiego „KLAR”

do korzystania z PONTONU YAMAHA Z SILNIKIEM

na przystani harcerskiej „BRYZA” nad jeziorem Krzywym.

Ponton wchodzi w ślizg z 2 osobami i dostarcza wiele przyjemności z jazdy.

Jedna osoba możne wyciągnąć ponton z hangaru na wózku,

zwodować a po zakończeniu pływania wstawić do hangaru.

Opłaty za wypożyczenie pontonu YAMAHA z silnikiem 9,9 kM

dni          robocze                          soboty  i niedziele/święta

30 zł/h                                                                40 zł/h

Rezerwacja,      bosman przystani BRYZA tel. 692-782-764.

Regulamin

 •  czarter pontonu z silnikiem odbędzie się po weryfikacji prowadzącego przez opiekuna pontonu,
 • na czartery obowiązują zniżki klubowe za aktywność,
 • lista członków klubu uprawnionych do czarterowania z przyznanymi upustami znajduje się u bosmana przystani BRYZA,
 •  koszt zużytego paliwa pokrywa użytkownik   (nie obowiązują zniżki, paliwo E-95 3 l/h)
 •  każdorazowe wyjście na wodę pontonu musi być wpisane w książkę pływań u bosmana,
 •  wypłynięcie pontonem na silniku, obowiązkowo musi poprzedzać kontrola poziomu oleju na pionowo ustawionym silniku;

 uzupełnianie paliwa do silnika tylko przez osoby upoważnione,

 •  za uszkodzenia wypożyczonego sprzętu odpowiada materialnie wypożyczający

Za Zarząd KŻ KLAR

Tadeusz Sikora

 

 

RAJD ROWEROWY

Bib_velo_VTCKlub Turystyki Rowerowej OZ PTTK przy Michelin Polska S.A.  zaprasza na 2-dniową wycieczkę – „ Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich”

w dn. 24-25.08.2013r (tj. sobota – niedziela)

 

 

Programwycieczki

Zbiórka o godz  08.30 na dworcu PKP Olsztyn Główny .

Wyjazd z Olsztyna Gł. pociągiem o godz 08:57 – przyjazd do Ostródy o godz 09:34

 Powrót z Olsztynka  pociągiem o godz 19:05 – przyjazd do Olsztyna o godz 19:34.

 Trasa przejazdu i zwiedzania:

1-szy dzień:

Ostróda – Ornowo – Brzydowo – Smykowo – Pietrzwałd – Zajączki – Glaznoty –

Wygoda – Tułodziad – Bartki – Dylewo – Jędrychowo – Gierzwałd.

2-gi dzień:

Gierzwałd – Stębark – Grunwald – Stare Miasto – Gutowo – Rumienica –

Prątnica – Złotowo – Wałdyki – Wiśniewo – Zajączki – Pietrzwałd –

Wysoka Wieś – Dylewska Góra – Dylewo – Gierzwałd – Olsztynek.

 

Drogi asfaltowe, małe natężenie ruchu.

Ładne i ciekawe krajobrazy.

Nocleg w gospodarstwie agroturystycznym „Plattówka” w Gierzwałdzie.

W konkursach rowerowych będzie można wygrać cenne nagrody.

Dla najaktywniejszego uczestnika wycieczek w sezonie – nagroda – firmowa koszulka rowerowa.

Zapraszamy do spędzenia wolnego czasu.

 

Zabrać należy: kamizelkę odblaskową, niezbędnik rowerzysty(łatki, klucze), dobry nastrój.

Dystans  wycieczki to ok. 120 km.( 60+60)

Informacje i zapisy :  Marek Kostrzewa nr tel.660829039

RAJD ROWEROWY

Bib_velo_VTC

Klub Turystyki Rowerowej OZ PTTK przy Michelin Polska S.A.  zaprasza wszystkich chętnych na 2-dniową wycieczkę rowerową

w rejon Korsz – Mamerek – Kętrzyna   w dniach  15-16 czerwca 2013.

 

 

 Program wycieczki

 1-szy dzień:

 Zbiórka grupy na dworcu głównym w Olsztynie o godz. 08:30    Wyjazd z dworca Olsztyn Gł.  pociągiem o godz.  09:01  – przyjazd do Korsz ok godz. 10:00

            Trasa przejazdu i zwiedzania:

ñ  Olszynka   –    Pałacyk Karla Wiliama,

ñ  Warnikajmy –  Folwark Juliusza von Braun – „Mały Malbork”,

ñ  Równina Górna  – Pałacyk rodziny Rosmussen,

ñ  Drogosze  –  Pałac rodu Donhoff (planowane zwiedzanie wnętrz),

ñ  Barciany  – Zamek krzyżacki,

ñ  Srokowo  –  Wieża Bismarcka na Diablej Górze,

ñ  Kanał Mazurski – Śluzy w Leśniewie Górnym i Dolnym,

ñ  Nocleg – gospodarstwo agroturystyczne (nie bierzemy śpiworów)

      2-gi  dzień

            Trasa przejazdu i zwiedzania:

ñ  Mamerki   – Kwatera Główna Niemieckich Wojsk Lądowych,

ñ  Sztynort    – Pałac rodu Lehndorf, park, przystań żeglarska,

ñ  Parcz     –     Pałac miniatur Warmii i Mazur,

ñ  Kętrzyn  –  Zamek krzyżacki, loża masońska,

         Powrót z Kętrzyna pociągiem o godz 17:01 –  przyjazd do Olsztyna Gł o godz 18:27

Zabrać należy: kamizelkę odblaskową, dobre oświetlenie rowerowe, niezbędnik rowerzysty(łatki, klucze), dobry nastrój i kondycję rowerową.

Dystans dzienny to ok. 45 km.         Koszt wycieczki:130zł   (bez wyżywienia)              Zapisy:  do10czerwca2013

Kontakt: Marek Kostrzewa nr tel.660829039

AKCJA BEZPIECZEŃSTWA ” MOTO TEAM”

 

Akcja bezpieczeństwa– MOTO-TEAM.

Rozpoczął się sezon motocyklowy, na drogach pojawia się coraz więcej jednośladów. Często zdarza się, że poruszający motocykl jest zauważany przez pozostałych uczestników ruchu zbyt późno, stwarza to ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia, głównie dla kierującego motocyklem. 

Apelujemy do wszystkich kierowców samochodów o szczególną ostrożność, szczególnie o PATRZENIE W LUSTERKA przed wykonaniem manewru na drodze!

Klub Turystyki Motocyklowej

„MOTO-TEAM”  OZ PTTK przy Michelin Polska S.A.

 

Imprezy OZ PTTK w 2013

Zarząd OZ PTTK zatwierdził plan imprez organizowanych przez Oddział w 2013 r. Jest to plan ramowy, szczegóły będą komunikowane przed poszczególnymi imprezami. Wykaz imprez w zakładce PLAN IMPREZ w 2013 r.

Reaktywacja Klubu Turystyki Rowerowej

Bib_velo_VTC

Z wielką radością informuję, że starania grupy inicjatywnej pod przewodnictwem kol. Jarosława Romanowskiego zakończyły się sukcesem. 18 lutego  Zarząd OZ PTTK postanowił  włączyć w struktury Oddziału Zakładowego PTTK,  reaktywowany po dwóch dekadach nieobecności  Klub Turystyki Rowerowej.  Grupę założycielską stanowi 11 pracowników firmy Michelin Polska , którzy już od wielu lat spędzają wolny czas na rowerach,  odpoczywając a jednocześnie poznając region i kraj.

19 lutego 2013 r. w Tawernie Tortuga odbyło się zebranie organizacyjne członków Klubu Turystyki Rowerowej. Prezesem klubu wybrano Jarka Romanowskiego. Ponadto kol Jarek oraz Marcin Pawlikowski i Marek Kostrzewa   zostali delegatami na XIII  Zjazd Oddziału Zakładowego PTTK przy Michelin S. A.

Na spotkaniu inaugurującym działalność Klubu, przedstawiono zamierzenia na rok bieżący.  Klub Turystyki Rowerowej będzie organizował rajdy o różnym stopniu trudności, każdy cyklista ma szansę znaleźć coś dla siebie. Pełna oferta znajdzie się w katalogu działań OZ PTTK. Pracowników firmy a w szczególności członków PTTK posiadających sprawny rower zapraszamy 6 kwietnia br. na rajd w okolicach Kudyp oraz Gietrzwałdu, który zakończy się ogniskiem w Gronitach. W razie niepogody, rajd integracyjny zostanie przeniesiony na niedzielę 7 kwietnia. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Sprawozdawczo-wyborcze zebranie KŻ KLAR

Żeglarze skupieni w Klubie Żeglarskim KLAR, 13 kwietnia zebrali się na Walnym zebraniu w celu podsumowania minionej kadencji, wybraniu nowych władz statutowych oraz nakreśleniu ram działania klubu w latach 2012-2015.

Zebranie otworzył komandor Klubu Andrzej Fuszara. Po przywitaniu, poprosił zebranych o uczczenie chwilą ciszy, pamięć Krzysztofa Okurowskiego, przedwcześnie zmarłego żeglarza- członka naszego Klubu. Następnie przewodnictwo w obradach objął Krzysztof Rogowski. Sprawnie przeprowadził czynności proceduralne i oddał głos ustępującemu komandorowi Klubu, który przedstawił sprawozdanie zarządu. Kolejnymi sprawozdającymi byli skarbnik – sprawozdanie finansowe oraz członkini komisji rewizyjnej Danuta Królczyk, która odczytała protokół komisji kończąc postawieniem wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Sprawozdania sprowokowały krótką dyskusję w trakcie której członkowie zarządu udzielali odpowiedzi na zgłaszane pytania.

W dalszej części zebrania, obecni przyjęli uchwały dotyczące udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi oraz powiększenia liczności władz statutowych. Zadecydowano, że w nowej kadencji zarząd Klubu liczyć będzie 8 osób.

W końcu nadszedł czas dokonania wyboru nowych organów statutowych Klubu. Spośród zgłoszonych kandydatów wybrano ośmioosobowy zarząd w składzie: Dołęga Stanisław, Fuszara Andrzej, Nowakowski Grzegorz, Pyszczorski Andrzej, Pydynkowski Mirosław, Rogowski Krzysztof, Sikora Tadeusz, Więcierzycki Dariusz.

Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński w nowej kadencji działał będzie w składzie: Bogus Zbigniew, Jamroży Zenon, Królczyk Danuta.

Po ogłoszeniu wyników wyborów kontynuowano dyskusję nad przyszłością Klubu, zatwierdzono grafik rejsów na klubowych jachtach w 2012 r, ustalono też terminy wyjazdów na prace bosmańskie do Kamienia. Określono najpilniejsze zadania stojące przed nowym zarządem Klubu między innymi: wyznaczenie stałych opiekunów poszczególnych jachtów, zawarcie umowy z nowym dzierżawcą portu Kamień, zbycie nadwyżkowych jednostek pływających.

Zebranie w miłej atmosferze zakończył koncert naszych klubowych szantymenów.

KR